POUŤ do CHARTRES

Vydejte se s námi na tradiční letniční pěší pouť z Paříže do Chartres a přidejte se tak k zástupu převážně mladých katolíků z celého světa putujícímu k větší cti a slávě Boží více než 100 km.
Česko-slovenskou skupinu doprovodí kněží a seminaristé z kněžského bratrstva sv. Petra (FSSP).

Pouť doprovází stovky duchovních z řad FSSP, Institutu Krista Krále, Institutu Dobrého Pastýře, benediktinů a jiných řeholníků a diecézních kněží či seminaristů. Věřící jdou v malých skupinách za sebou, z nichž každá má jméno podle svého patrona (česko-slovenská skupinka jde pod ochranou sv. Jana Nepomuckého).

16 000 účastníků
v roce 2023

Průměrný věk poutníků
21 let

3 DNY
100 KM

Více než
tisíciletá historie

PROČ DO CHARTRES

POUŤ ZAKOTVENÁ V HISTORII EVROPY

Pouť do Chartres, která se v současné podobě bude konat již 42. rokem, navazuje na slavnou tradici sahající hluboko do středověku. Chartres bylo mimo jiné cílem poutí francouzských králů.

Videa

Prohlédnout si videa z minulých let

Organizační INOFRMACE

V letošním roce bychom rádi vypravili vlastní autobus, do kterého bude možno nastoupit přinejmenším v Olomouci, Brně, Praze a Plzni. Bližší informace zašleme registrovaným účastníkům.

Podrobnější informace

Názory na CHARTRES

Ó Naše Paní, která jsi šla směrem k betlémské svatyni a uprchla do Egypta před krutostí Heroda, uvažuj o svých poutnících z Chartres.
Stejně jako oni jsi zažila únavu a strasti na cestě a vytrvala jsi pro svého božského Syna. Dej nám, Maria, zápal své víry, pevnost své naděje a zápal své lásky.
Na dnešní cestě pěšky nebo v duchu ať láska tvého Syna osvětlí naši cestu a osvětlí naši duši. Přines naše modlitby k Bohu, obětuj Mu svá utrpení a odevzdej Mu své trápení. Dej, ať na konci naší pozemské pouti šťastně vstoupíme do domu Otce, abychom zpívali s anděly a všemi svatými věčný Sanctus! Amen.

PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA

Cena dopravy je díky dvěma štědrým dárcům o více jak třetinu snížená. Pán Bůh zaplať! Cena zahrnuje:

 • Dopravu autobusem z ČR (odjezd v pátek 17.5., návrat v úterý 21.5.2024)
 • Registrační poplatek pouti (dospělí 40€, mládež 10€)
Nárok na rezervaci a registraci získáváte až zaplacením zálohy. Číslo účtu a další podrobnosti budou zaslány po přihlášení. Konečná cena bude vypočítána přesněji dle počtu poutníků. Pokud by někdo neměl dostatek financí, ať se prosím obrátí na kontaktní mail poutdochartres@gmail.com a jistě najdeme řešení.

  • MLÁDEŽ
   do 18 let včetně

   Předpokládaná cena:
   2 600 Kč

   Záloha:

   2 000
  • DOSPĚLÍ
   do 25 let včetně

   Předpokládaná cena:
   2 900 Kč

   Záloha:

   2 000
  • DOSPĚLÍ
   nad 25 let

   Předpokládaná cena:
   3 900 Kč

   Záloha:

   3 000